Privacybeleid

Privacy & cookie beleid

Bij Vacature in Amsterdam vinden wij dat onze kandidaten altijd de controle dienen te hebben over hun persoonsgegevens. Daarom en met het doel ons aan te passen aan de nieuwe Algemene verordening van gegevensbescherming hebben wij hieronder onze privacyverklaring weergegeven.

Vacature in Amsterdam respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van zijn website. Vacature in Amsterdam draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die bezoekers aan Vacature in Amsterdam verschaffen vertrouwelijk wordt gebruikt en in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verondening Gegevensbescherming.

Gegevens van een Kandidaat of Sollicitant

Kandidaten kunnen hun persoonlijke gegevens achterlaten op de website van Vacature in Amsterdam, waarna Vacature in Amsterdam deze Kandidaten kan benaderen en op de hoogte kan houden van recruitment activiteiten. Tevens kan Vacature in Amsterdam middels deze informatie de sollicitant benaderen, indien de sollicitant zijn persoonlijke gegevens heeft achtergelaten met als doel te solliciteren bij Vacature in Amsterdam.

CV van de Kandidaat of Sollicitant

Indien de Kandidaat of Sollicitant zijn CV en bijbehorende documenten aan Vacature in Amsterdam toestuurt, dan zal Vacature in Amsterdam dit op een vertrouwelijke wijze gebruiken om ofwel te beoordelen of de Kandidaat voldoet aan de vacature(s) van de Opdrachtgever(s) van Vacature in Amsterdam, of om te beoordelen of de Sollicitant voldoet aan de vacature bij Vacature in Amsterdam.

Delen van gegevens

Wij zullen uw gegevens alleen met derden partijen (opdrachtgevers) delen na expliciet goedkeuren van de kandidaat. Derhalve worden deze gegevens alleen gedeeld in relatie tot een sollicitatie. Voor andere doeleinden zullen wij de gegevens van onze kandidaten niet delen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website van Vacature in Amsterdam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als gevolg hiervan kan bijvoorbeeld het IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Verder kan deze informatie worden gebruikt voor statistische onderzoeken van het bezoek- en klikgedrag van de website van Vacature in Amsterdam. Vacature in Amsterdam staat er voor in dat deze gegevens vertrouwelijk worden gebruikt, geanonimiseerd en niet worden verstrekt aan derden.

Cookies

Vacature in Amsterdam maakt gebruik van cookies op zijn website. Deze cookies gebruikt Vacature in Amsterdam om de voorkeuren en instellingen te onthouden van zijn bezoekers. Het gebruik van cookies optimaliseert voorts het gebruik van de website. Het is bezoekers van de website te allen tijde mogelijk deze cookies uit te zetten.

Sociale media

Los van het gebruik van analytische cookies kan het voorkomen dat de sociale media plugins op de website van Vacature in Amsterdam (zoals Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e.d.) ook cookies plaatsen. Deze cookies maken het de bezoeker mogelijk dat hij/zij via de website van Vacature in Amsterdam gebruik kan maken van deze sociale netwerken. Ook maken deze cookies het de bezoeker mogelijk om bepaalde onderwerpen op de website van Vacature in Amsterdam te ‘liken’, ‘interessant’ te vinden of te delen met andere mensen. Voor meer informatie kan de bezoeker de Privacyverklaring raadplegen van deze sociale netwerkaanbieders.

Google Analytics

Vacature in Amsterdam maakt verder gebruik van Google Analytics om te raadplegen hoe bezoekers de website van Vacature in Amsterdam gebruiken en hoe effectief de website bij Google-zoekpagina’s is. Voor meer informatie kan de bezoeker het Privacybeleid van Google raadplegen, alsmede het Privacybeleid van Google Analytics.
Bij vragen omtrent deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen. Op deze Privacyverklaring zijn voorts onze Algemene Voorwaarden en onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Disclaimer

Onderstaande Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Vacature in Amsterdam, op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen op of middels de website.

De Algemene Voorwaarden van Vacature in Amsterdam zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website van Vacature in Amsterdam door de bezoeker. De Algemene Voorwaarden zijn hier (link) te raadplegen en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De informatie op de website van Vacature in Amsterdam wordt als algemene informatieverschaffing aan de bezoeker gegeven. De bezoeker kan aan deze informatie geen rechten ontlenen en deze informatie kan niet worden aangemerkt als een advies of aanbeveling van Vacature in Amsterdam.

Vacature in Amsterdam zal geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van schade in verband met het gebruik van de website en de daarop te raadplegen informatie, waaronder doch niet uitsluitend begrepen; virussen, onjuistheden of onvolledigheid van de informatie.

Vacature in Amsterdam is de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle informatie waaronder begrepen het auteursrecht, tenzij Vacature in Amsterdam anders vermeld.

Vacature in Amsterdam verleent de bezoeker toestemming tot het kennisnemen van de website en de daaronder vallende informatie. Het is de bezoeker toegestaan om van het voorgaande kopieën te maken, op te slaan, te printen, reproduceren en het verspreiden van informatie, voor zover de informatie niet wordt gewijzigd en de verwijzing naar deze Disclaimer, de Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden van Vacature in Amsterdam bij die kopieën zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de informatie – waaronder begrepen het creëren van (hyper)links – is de bezoeker niet toegestaan zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Vacature in Amsterdam.

Bij vragen omtrent deze Disclaimer kunt u contact met ons opnemen. Op deze Disclaimer zijn voorts onze Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring van toepassing.

© 2020 Vacature Amsterdam